20/02/2018

Naša razmišljanja

Čini se kako smo osuđeni, predodređeni ili pozvani da ceo život nešto tražimo. Za neke od nas život je igra, za druge borba, za treće nedokučiva tajna, za četvrte prilagođavanje i preživljavanje, a za sve, čini se, život je učenje i traženje.

Rado ističemo, uvek učimo od svojih klijenata. Na stvarnim ljudskim sudbinama shvatili smo pravo značenje pojmova kao što su vulnerabilnost, neadaptabilnost, reziliencija, otpornost na stres, borba za preživljavanje, prepuštanje sudbini…

Koliko je važno šta nam se događa, jednako je važno što mi verujemo da nam se događa, a to zavisi od našeg mentalnog modela. Naš mentalni model utemeljen je na verovanjima, često skrivenim, o sebi, svetu i životu kao i vrednostima koje sledimo. Vrednosti koje sledimo povezane su s našim potrebama, interesima, željama i karakterom, a naš karakter je, kako je još davno rečeno, naša sudbina, kako u zdravlju tako i u bolesti. Kroz svoju praksu na najbolji način potvrđujemo čuvenu izreku „čovek je čoveku najbolji lek“.

Zato, pomažemo našim klijentima u njihovoj potrazi za duševnim zdravljem i psihičkom ravnotežom.