20/02/2018

Šta lečimo

– reakcije tugovanja i depresije
– stanja straha i anksioznosti,
– fobije (agorafobiju, socijalne fobije, specifične fobije)
– opsesivne (prisilne) misli i rituale
– poremećaje vezane za stres
– PTSP (posttraumatski stresni poremećaj)
– poremećaje prilagođavanja
– bipolarni poremećaj
– hipohondrijski poremećaj
– psihosomatska oboljenja
– poremećaje ishrane – anoreksija, bulimija, gojaznost
– seksualne disfunkcionalnosti
– bolest zavisnosti
– razne oblike poremećaja ličnosti
– poremećaje spavanja
– psihotične poremećaje
– demencije
– partnerske, bračne i porodične probleme
– teškoće i poremećaji adolescentnog uzrasta